Over SIJS

Stichting Samenwerkende IJsselmondse Speeltuinen, kortweg SIJS, bestaat sinds 2012 en is een samenwerkingsverband van 7 speeltuinen in het gebied IJsselmonde. De samenwerking is gericht op het in stand houden van de speeltuinen. Door samen te werken is het ook de bedoeling om betere resultaten te bereiken.

Iedere speeltuin is, bij voorkeur, vertegenwoordigd met haar voorzitter in het bestuur van SIJS. Het uitgangspunt is dat speeltuinen zoveel mogelijk zelf doen (autonoom functioneren) en daar waar dit niet kan, SIJS dit aanvult.

Waar richten de speeltuinen en SIJS zich op?

  • Het onderhouden van de contacten met de gemeente, met name in verband met de verstrekte subsidies
  • De aanvraag en afrekening van subsidies
  • Het werven, vinden en binden van vrijwilligers voor de speeltuinen en het kantoor van SIJS
  • De samenwerking versterken door (indien gewenst) een gezamenlijke inkoop, gezamenlijke afspraken met betrekking tot het onderhoud van de speeltuinen, enz..

In de eerste jaren na de oprichting van stichting SIJS stond de samenwerking in het teken van de verdeling van de beschikbare gelden (subsidies). In 2014 en 2015 is in het kader van de Impulssubsidie gezocht naar verdere mogelijkheden om samen te werken, waaronder bijvoorbeeld deze website.

Op deze kaart vind je de 7 speeltuinen en het kantoor van SIJS:

Loading map...

Loading